Навчальний процес

Навчальний процес відрізняється орієнтацією на практичне застосування знань, сприяє розвитку професійних навичок менеджера та їх використанню для вдосконалення діяльності компанії.

Освітня технологія «blended learning» (змішане навчання) поєднує чотири основні форми навчання:

 • Активні очні заняття на тьюторіалах і виїзних школах.
 • Самостійна робота слухача з навчальними матеріалами та письмовими завданнями.
 • Обговорення та спілкування в Інтернет-конференціях.
 • Індивідуальні консультації.

Компоненти навчання

 • Навчальні матеріали. У них містяться основні концепції менеджменту, опис контексту, у якому їх доречно використовувати, і завдання для практичного застосування теоретичних моделей. Виконуючи їх, Ви будете аналізувати поточну ситуацію у своїй компанії і шукати шляхи її вдосконалення.
 • Інтернет-конференція. Створено спеціальний Інтернет-майданчик з індивідуальним доступом для спільної роботи і спілкування всіх слухачів курсу. Спілкування в конференціях із колегами по навчанню і тьюторами допоможе Вам краще розібратися в ідеях, концепціях курсу та особливостях їх практичного використання.
 • Тьюторіали – очні заняття, на яких слухачами обговорюються вивчені теоретичні моделі, відпрацьовуються навички їх практичного застосування. Використовуються активні методи навчання: групові дискусії, ділові ігри, мозковий штурм. Періодичність – один раз на місяць у вихідний день.
 • Виїзна Школа. Проводиться у формі активного колективного навчання з використанням моделювання реальних ситуацій менеджменту. Участь у Виїзній Школі дозволить Вам упорядкувати отримані знання, розвинути практичні навички у відповідних сферах управління, обмінятися досвідом і встановити ділові зв’язки. Періодичність – два рази на рік по 3 дні.
 • Письмові завдання (ТМА). При їх виконанні слухачам пропонується застосувати вивчені теоретичні концепції і моделі для аналізу і вдосконалення своєї управлінської діяльності. Кожна письмова робота буде становити бізнес-проект за різними сферами управління для Вашої компанії, який може бути впроваджений ще до закінчення програми.
 • Вебінари –  on-line-майданчик для спілкування всіх студентів курсу і тьютора.
 • Денна школа (2 дня – субота та неділя) – очні заняття, на яких група консолідує знання і навички, отримані під час вивчення курсу для аналізу і вироблення рішення у проблемній бізнес-ситуації.
 • Іспит. Навчання на кожному курсі завершується здачею тригодинного письмового іспиту. Іспит проходить у Харкові.
 • Індивідуальні консультації Ви можете отримати при особистих зустрічах з тьютором, по телефону або е-mail.
 • Вебинары – элемент обучения на курсах “Менеджмент в действии” и “Практика решения управленческих проблем”. Специальная on-line-площадка для общения всех студентов курса и тьютора.
 • Дневная школа (2 дня – суббота и воскресенье) – очные занятия, на которых группа консолидирует знания и навыки, полученные во время изучения курса для анализа и выработки решения в проблемной бизнес-ситуации.
 • Экзамен. Обучение на каждом курсе завершается сдачей трехчасового письменного экзамена. Экзамен проходит в Харькове.
 • Индивидуальные консультации Вы можете получить при личных встречах с тьютором, по телефону или е-mail.
 • Тьютор – викладач-консультант, який буде надавати Вам індивідуальну підтримку у вивченні теоретичного матеріалу і застосуванні його на практиці. Тьютор проводить тьюторіали, перевіряє і коментує письмові завдання, бере участь в роботі Інтернет-конференції, проводить індивідуальні консультації з проблем трактування і застосування теорій курсу. Тьюторами є професійні менеджери з багатим управлінським досвідом, які вільно володіють теоретичним матеріалом курсу та методикою навчання дорослих людей.