Книга 1. Маркетинг в умовах складності

1 Введення
1.1 Зміст книги
1.2 Навчальні цілі книги

2 Планування в мінливому оточенні
2.1 Детермінізм зовнішнього оточення
2.2 Нелінійні системи
2.3 Позитивний і негативний зворотній зв’язок
2.4 Межа хаосу

3 Складні системи
3.1 Хаос і складність
3.2 Адаптивні системи

4 Підведення підсумків

5 Застосування теорії складності
5.1 Складність і стратегія
5.2 Складність і час
5.3 Складність і навчання
5.4 Складність і гнучкість
5.5 Ресурсна гнучкість і відданість
5.6 Складність і залежності

6 Висновок
Література

Книга 2. Маркетинг взаємовідносин

 1. Введення
  1.1 Зміст книги
  1.2 Навчальні цілі книги
 2. Розвиток маркетингу взаємовідносин
  2.1 Історія та витоки
  2.2 Теорія
  2.3 Практика
 3. Форми маркетингу взаємовідносин
  3.1 Типології маркетингу взаємовідносин
  3.2 Взаємовідносини зі споживачами
  3.3 Взаємовідносини в бізнес-секторі
  3.4 Взаємовідносини у сфері послуг
 4. Маркетинг зацікавлених сторін
  4.1 Внутрішній маркетинг
  4.2 Управління ключовими клієнтами
  4.3 Стратегічні партнерства і альянси
  4.4 Маркетинг мереж зв’язків
  4.5 Соціально орієнтований маркетинг
 5. Краще розуміння споживачів
  5.1 Сегментація
  5.2 Дослідження взаємовідносин зі споживачами
 6. Успішний маркетинг взаємовідносин
  6.1 Інструменти для маркетингу взаємовідносин
  6.2 Витрати і вигоди маркетингу взаємовідносин
  6.3 Вибудовування взаємовідносин
 7. Висновок
  Література

Книга 3. Формування і підтримка брендів

1 Введення
1.1 Зміст книги
1.2 Навчальні цілі книги

2 Природа бренду і планування його зростання
2.1 Визначення бренду
2.2 Стадії формування і підтримки бренду

3 Бачення бренду
3.1 Цінності бренду
3.2 Передбачуване майбутнє
3.3 Призначення бренду

4 Цілі бренду
4.1 Довгострокові цілі бренду
4.2 Короткострокові цілі бренду

5 Рушійні та стримуючі сили бренду
5.1 Корпорація
5.2 Дистриб’ютори
5.3 Споживачі
5.4 Конкуренти
5.5 Макрооточення

6 Сутність бренду
6.1 Характеристика бренду через його суть
6.2 Від суті бренду – до його позиціонуванню
6.3 Від суті бренду – до особистості бренду і до взаємовідносин з ним

7 Реалізація бренду і його оцінка
7.1 Атомістична модель бренду
7.2 Моніторинг реалізації бренду

8 Висновок
Література

Книга 4. Міжнародний маркетинг

1 Введення
1.1 Зміст книги
1.2 Навчальні цілі книги

2 Вплив інтернаціоналізації
2.1 Процес глобалізації
2.2 Стратегічні наслідки
2.3 Ринкове оточення
2.4 Структурні наслідки

3 Оцінка міжнародних ринків
3.1 Етапи оцінки ринків
3.2 Джерела конкурентної переваги
3.3 Економічне оточення
3.4 Демографічне оточення
3.5 Політичне оточення
3.6 Важливість культури
3.7 Роль географічних факторів
3.8 Роль технології

4 Методи виходу на ринок
4.1 Експорт
4.2 Контрактні методи
4.3 Інвестування
4.4 Альянси і партнерства
4.5 Порівняння методів виходу на ринок

5 Джерела складності
5.1 Складність, нестійкість і ризик
5.2 Управління складністю

6 Міжнародна маркетингова суміш
6.1 Стратегії маркетингової суміші
6.2 Товар
6.3 Маркетингова логістика
6.4 Ціна і фінансування
6.5 Просування

Керівництво з вивчення курсу

1 Запрошення до вивчення курсу
2 Призначення і цілі курсу
3 Процес навчання
4 Курсовий проект
5 Додаткова література