Сучасний світ швидко змінюється і стає все більш складним. Системне мислення допомагає бачити, користуватися і керувати можливостями, що відкриваються, дозволяє встановлювати справжні причини проблем і знаходити способи їх вирішення. Системний підхід концентрує зусилля організації на «запобігання пожежі», а не на «боротьбі з вогнем».

Курс «Системне управління організацією» дає інструменти управління поточною діяльністю та організаційним розвитком. Удосконалює навички системного мислення в бізнесі.

Курс дозволить вже в процесі навчання вносити якісні зміни у Вашу практику і застосовувати концепції для вирішення власних управлінських завдань.