Формує знання і розуміння економічних закономірностей та їх впливу на вибір стратегії розвитку організації.

У курсі розглядаються закони економіки, які допомагають менеджерам приймати рішення, спрямовані на максимізацію прибутку в умовах обмежених ресурсів.